دوره های آموزشی رایگان سازمان توسعه تجارت برای شرکت های دانش بنیان
نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق با حمایت و مجوز سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌گردد.
فروم تجاری در کشورهای برزیل، اروگوئه و شیلی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌گردد.
کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه