دیدار معاون بین‌الملل معاونت علمى و فناورى ایران و وزیر علوم سنگال
دوره های آموزشی رایگان سازمان توسعه تجارت برای شرکت های دانش بنیان
سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اعزام هیات تجاری - بازاریابی به نمایشگاه صنعت ساختمان عمان در تاریخ 20 تا 24 اسفندماه اقدام می نماید.
کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه