ثبت نام در کارگاه CFDA با همکاری دفتر CIBEC چین و کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری
فروم تجاری در کشورهای برزیل، اروگوئه و شیلی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌گردد.
کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه