در تاریخ 15 شهریور 1395 دو آیین‌نامه جدید کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد: آیین‌نامه حمایت از خدمات تبادل فناوری و آیین‌نامه حمایت از مشاوره قراردادهای انتقال فناوری
نمایشگاه الکامپ، 25 تا 28 آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد. کریدور صادرات از شرکت‌های دانش‌بنیانی که قصد پذیرش هیات تجاری دارند، به میزان صد درصد هزینه ترنسفر و هتل تا سقف چهل میلیون ریال برای هر نفر، حمایت می‌کند.
کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه