کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1395/01/01
تاریخ آخرین بازنگری 1395/01/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل