کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

مشاوره صادرات و تدوین برنامه صادراتی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • آیین نامه های مرتبط

ارایه مشاوره بمنظور شروع فرآیند صادرات، همچنین رفع ابهامات و حل مسایل شرکت‌ها در حوزه‌های عمومی صادرات و تدوین برنامه صادرات کالای شرکت‌های دانش‌بنیان توسط مشاوران خبره از جمله خدماتی است که به شرکت‌ها ارایه می گردد. ارایه این خدمات می‌تواند شرکت را در فرآیند تدوین برنامه صادرات یاری نماید.

3-1-          متقاضی باید درخواست خود را (با توضیح اجمالی در مسئله مورد مشاوره) بصورت تلفنی با مسئول پیشخوان‌های مشاوره (با شماره 63103115 و یا از طریق ارسال فکس به شماره 63106410) مطرح نموده و زمان مشاوره را تعیین نماید. متقاضی می‌تواند در زمان تعیین شده از خدمات استفاده نماید.