کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

مشاوه تدوین قراردادهای بین‌المللی

  • معرفی
  • شرایط و نحوه ی دریافت خدمت
  • آیین نامه های مرتبط

تهیه و تدوین قراردادهای بین‌المللی یکی از مسایل مهم در امر صادرات می‌باشد که کریدور صادرات مشاوره در مورد نحوه تنظیم بندها و شروط قراردادهای بین‌المللی را توسط مشاوران مجرب به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌دهد.

3-1-          متقاضی باید درخواست خود را (با توضیح اجمالی در مسئله مورد مشاوره) بصورت تلفنی با مسئول پیشخوان‌های مشاوره (با شماره 63103115 و یا از طریق ارسال فکس به شماره 63106410) مطرح نموده و زمان مشاوره را تعیین نماید. متقاضی می‌تواند در زمان تعیین شده از خدمات استفاده نماید.