حمایت از نمایشگاه‌های بین‌المللی

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری در راستای حمایت‌های خود از شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی حمایت می‌نماید. بر همین مبنا، 70% از هزینه‌های اجاره فضای نمایشگاهی، غرفه‌سازی و حمل بار نمایشگاهی از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از طریق کریدور به شرکت‌های دارای شرایط پرداخت می‌گردد.

میزان حمایت: 70% هزینه‌های اجاره فضای نمایشگاهی؛ غرفه‌سازی و حمل و نقل تجهیزات و بار نمایشگاهی

سقف حمایت: سالانه 200 میلیون ریال برای شرکت‌های با صادرات زیر 20 میلیارد ریال و سالانه 500 میلیون ریال برای شرکت‌های با صادرات بالای 20 میلیارد ریال بصورت بلاعوض

برای دریافت فهرست نمایشگاه‌های مورد تایید کریدور بر روی لینک هر حوزه کلیک کنید:


   filereader.php?p1=main_79b048d6d742fae8f     filereader.php?p1=main_765cdaf2082a0c4ea
      filereader.php?p1=main_7cbdd4e997c3b8e75     filereader.php?p1=main_8e54e9aa508ea37f7

      filereader.php?p1=main_5cc28f31113ec7cd7     filereader.php?p1=main_0a38e7286ebbb5603
      filereader.php?p1=main_cd32106bcb6de3219     filereader.php?p1=main_c5af0543407a6e8ba
      filereader.php?p1=main_e27c9c4970ccf4ef5     filereader.php?p1=main_5fd71557fc131cdcc
      filereader.php?p1=main_e684d8eeee72ed258     filereader.php?p1=main_801a61583a73f5c3e
                                         filereader.php?p1=main_d0bb80aabb8619b6e                 filereader.php?p1=main_6602bbeb2956c035f              filereader.php?p1=main_863171b8c7f55d2c2

بمنظور یافتن نمایشگاه‌های موردنظر از وبسایت‌های جستجوی نمایشگاهی نظیر نمونه‌های زیر استفاده نمایید:

                                           

www.eventseye.com

www.auma.de

www.expodatabase.com