شرکت‌های مشاور انتقال فناوری

معرفی کلی شرکت‌های مشاور انتقال فناوری

 

مشاوران تبادل فناوری، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فناوری هستند که تسهیل همکاری‌های فناورانه میان دارندگان فناوری و خریداران فناوری بخش مهمی از خدمات آنها می‌باشد و برای ارائه این خدمات ضمن دارا بودن آشنایی کافی با موضوعات انتقال، تجاری‌سازی و اکتساب فناوری قادرند به تناسب موضوع در شبکه خود از متخصصان فنی حوزه‌های فناوری، متخصصان حقوقی و متخصصان مدیریت فناوری استفاده نمایند و با سرعت و چابکی نیازهای کارفرمای خود را در راستای افزایش توانمندی و آمادگی ورود به یک همکاری فناوری موثر پاسخ دهند و با شناختی که از مسیر همکاری دارند، سرعت و کیفیت این همکاری را بهبود دهند. فرایند انتقال فناوری در حوزه بین‌المللی پیچیدگی‌ها و ظرایف بیشتری دارد، خصوصا در حوزه دریافت فناوری از کشورهای پیشرفته که مستلزم آمادگی کافی طرف ایرانی برای یادگیری فناوری از طرف خارجی در دوره همکاری است و لازم است کارگزار تبادل فناوری دارای شناخت کافی از این موارد نیز باشد.

 

در مدل ارزیابی مورد استفاده برای ارزیابی مشاور انتقال فناوری، هشت حوزه صلاحیت شرکت‌های مشاوره انتقال فناوری توسط کارگزار طرح (شرکت تکچی) از طریق ارایه حضوری و بررسی اسناد شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که عبارتند از : (1) فرآیندهای مدیریت فناوری، (2) تخصص فنی انتقال فناوری، (3) حقوقی و  قراردادهای انتقال فناوری، (4) مذاکره و حل اختلاف در انتقال فناوری، (5) شناسایی و به‌کارگیری مشاوران در  مبحث انتقال فناوری، (6) ارتباطات بین‌الملل در انتقال فناوری، (7) کسب‌وکار و ایجاد ارزش در انتقال فناوری و (8) مدیریت پروژه در انتقال فناوری.

 

مشاوران مورد تایید باید در حداقل یک حوزه از حوزه‌های مذکور صلاحیت قابل قبول را دارا باشند.  همچنین برحسب مجموع نمرات ارزیابی، شرکت‌های واجد شرایط به سه رتبه توانمند (رتبه A)، دارای توانمندی قابل قبول (رتبه B) و در حال کسب توانمندی (رتبه C) تقسیم می‌شوند.

 

 

 

دوره اعتبار ارزیابی: تا پایان سال 1396 (تمدید اعتبار منوط به ارزیابی عملکرد مشاور در پایان دوره است.)

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت تعاونی ایثارگران اروم مهد تدبیر

 

نام مدیرعامل

 

مهدی آقایی

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

مذاکره و حل اختلاف

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

ارتباطات بین‌الملل

 

کسب و کار و ایجاد ارزش

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): تهران

 

وب سایت شرکت: www.mtholding.ir

 

تلفن تماس: 02188822416

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف

 

نام مدیرعامل

 

علی یقطین

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

فرایندهای مدیریت فناوری

 

تخصص فنی

 

حقوقی و قراردادها

 

مذاکره و حل اختلاف

 

ارتباطات بین‌الملل

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): تهران

 

وب سایت شرکت: www.irhtsc.ir

 

تلفن تماس: 02166013310

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت راهکار تجارت پویا سورنا

 

نام مدیرعامل

 

محمدرضا علومی

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

فرایندهای مدیریت فناوری

 

حقوقی و قراردادها

 

مذاکره و حل اختلاف

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

کسب کار و ایجاد ارزش

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): یزد

 

وب سایت شرکت: www.sorenacenter.ir

 

تلفن تماس: 03537269816

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت کانی کاوان شرق

 

نام مدیرعامل

 

کامبیز معظمی

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

فرایندهای مدیریت فناوری

 

تخصص فنی

 

حقوقی و قراردادها

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

ارتباطات بین‌الملل

 

کسب و کار و ایجاد ارزش

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): تهران

 

وب سایت شرکت: www.kanikavan.com

 

تلفن تماس: 02176250910

 

 

 

نام شرکت

 

مدیریت صادرات تجارت آفرینان پایدار تبریز

 

نام مدیرعامل

 

ناصر انزلی چی

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

تخصص فنی

 

حقوقی و قراردادها

 

مذاکره و حل اختلاف

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

ارتباطات بین‌الملل

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): تبریز

 

وب سایت شرکت: www.topemc.ir

 

تلفن تماس: 04134473715

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت پژوهش و فناوری رها

 

نام مدیرعامل

 

حسین اصیل

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

تخصص فنی

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

ارتباطات بین‌الملل

 

کسب و کار و ایجاد ارزش

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): تبریز

 

وب سایت شرکت: -

 

تلفن تماس: 04133251683

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت AROKO GmbH

 

نام مدیرعامل

 

آقای مهندس آرمین فرتاش

 

رتبه کارگزاری

 

B (دارای توانمندی قابل قبول)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

فرایندهای مدیریت فناوری

 

تخصص فنی

 

حقوقی و قراردادها

 

مذاکره و حل اختلاف

 

شناسایی و بکارگیری مشاوران

 

ارتباطات بین‌الملل

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): هامبورگ و تهران

 

وب سایت شرکت: www.aroko.co

 

تلفن تماس:  02188562459

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت پایا صنعت آفتاب شرق

 

نام مدیرعامل

 

نوری بختیاری

 

رتبه کارگزاری

 

C (در حال کسب توانمندی)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

تخصص فنی

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): مشهد

 

وب سایت شرکت: -

 

تلفن تماس: 05137613665

 

 

 

نام شرکت

 

شرکت نور آتیه ساز البرز

 

نام مدیرعامل

 

حسین ساروخانی

 

رتبه کارگزاری

 

C (درحال کسب توانمندی)

 

صلاحیت‌های انتقال فناوری

 

تخصص فنی

 

مدیریت پروژه

 

اطلاعات تکمیلی

 

محل استقرار (شهر): قزوین

 

وب سایت شرکت: -

 

تلفن تماس: 02833238801

 

 

نام شرکت مشاوران توسعه فناوری رایان پژوه بین الملل
نام مدیر عامل مهرداد میرزاجان زاده
رتبه کارگزاری  
صلاحیت‌های انتقال فناوری

فرایندهای مدیریت فناوری

تخصص فنی

حقوقی و قراردادها

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تهران و بارسلون

وب سایت شرکت: www.rayanpajooh.com

تلفن تماس: 88953590-021      88953598-021 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02183532185 (آقای حسینی‌نژاد) تماس حاصل نمایید.