کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

شرکت‌های مشاور انتقال فناوری

معرفی کلی شرکت‌های مشاور انتقال فناوری

مشاوران تبادل فناوری، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فناوری هستند که تسهیل همکاری‌های فناورانه میان دارندگان فناوری و خریداران فناوری بخش مهمی از خدمات آنها می‌باشد و برای ارائه این خدمات ضمن دارا بودن آشنایی کافی با موضوعات انتقال، تجاری‌سازی و اکتساب فناوری قادرند به تناسب موضوع در شبکه خود از متخصصان فنی حوزه‌های فناوری، متخصصان حقوقی و متخصصان مدیریت فناوری استفاده نمایند و با سرعت و چابکی نیازهای کارفرمای خود را در راستای افزایش توانمندی و آمادگی ورود به یک همکاری فناوری موثر پاسخ دهند و با شناختی که از مسیر همکاری دارند، سرعت و کیفیت این همکاری را بهبود دهند. فرایند انتقال فناوری در حوزه بین‌المللی پیچیدگی‌ها و ظرایف بیشتری دارد، خصوصا در حوزه دریافت فناوری از کشورهای پیشرفته که مستلزم آمادگی کافی طرف ایرانی برای یادگیری فناوری از طرف خارجی در دوره همکاری است و لازم است کارگزار تبادل فناوری دارای شناخت کافی از این موارد نیز باشد.

در مدل ارزیابی مورد استفاده برای ارزیابی مشاور انتقال فناوری، هشت حوزه صلاحیت شرکت‌های مشاوره انتقال فناوری توسط کارگزار طرح (شرکت تکچی) از طریق ارایه حضوری و بررسی اسناد شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که عبارتند از : (1) فرآیندهای مدیریت فناوری، (2) تخصص فنی انتقال فناوری، (3) حقوقی و  قراردادهای انتقال فناوری، (4) مذاکره و حل اختلاف در انتقال فناوری، (5) شناسایی و به‌کارگیری مشاوران در  مبحث انتقال فناوری، (6) ارتباطات بین‌الملل در انتقال فناوری، (7) کسب‌وکار و ایجاد ارزش در انتقال فناوری و (8) مدیریت پروژه در انتقال فناوری.

مشاوران مورد تایید باید در حداقل یک حوزه از حوزه‌های مذکور صلاحیت قابل قبول را دارا باشند.  همچنین برحسب مجموع نمرات ارزیابی، شرکت‌های واجد شرایط به سه رتبه توانمند (رتبه A)، دارای توانمندی قابل قبول (رتبه B) و در حال کسب توانمندی (رتبه C) تقسیم می‌شوند.

 

دوره اعتبار ارزیابی: تا پایان سال 1396 (تمدید اعتبار منوط به ارزیابی عملکرد مشاور در پایان دوره است.)

 

نام شرکت

شرکت تعاونی ایثارگران اروم مهد تدبیر

نام مدیرعامل

مهدی آقایی

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

مذاکره و حل اختلاف

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

کسب و کار و ایجاد ارزش

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تهران

وب سایت شرکت: www.mtholding.ir

تلفن تماس: 02188822416

 

 

 

نام شرکت

شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف

نام مدیرعامل

علی یقطین

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

فرایندهای مدیریت فناوری

تخصص فنی

حقوقی و قراردادها

مذاکره و حل اختلاف

ارتباطات بین‌الملل

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تهران

وب سایت شرکت: www.irhtsc.ir

تلفن تماس: 02166013310

 

نام شرکت

شرکت راهکار تجارت پویا سورنا

نام مدیرعامل

محمدرضا علومی

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

فرایندهای مدیریت فناوری

حقوقی و قراردادها

مذاکره و حل اختلاف

شناسایی و بکارگیری مشاوران

کسب کار و ایجاد ارزش

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): یزد

وب سایت شرکت: www.sorenacenter.ir

تلفن تماس: 03537269816

 

نام شرکت

شرکت کانی کاوان شرق

نام مدیرعامل

کامبیز معظمی

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

فرایندهای مدیریت فناوری

تخصص فنی

حقوقی و قراردادها

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

کسب و کار و ایجاد ارزش

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تهران

وب سایت شرکت: www.kanikavan.com

تلفن تماس: 02176250910

 

نام شرکت

مدیریت صادرات تجارت آفرینان پایدار تبریز

نام مدیرعامل

ناصر انزلی چی

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

تخصص فنی

حقوقی و قراردادها

مذاکره و حل اختلاف

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تبریز

وب سایت شرکت: www.topemc.ir

تلفن تماس: 04134473715

 

نام شرکت

شرکت پژوهش و فناوری رها

نام مدیرعامل

حسین اصیل

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

تخصص فنی

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

کسب و کار و ایجاد ارزش

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): تبریز

وب سایت شرکت: -

تلفن تماس: 04133251683

 

نام شرکت

شرکت AROKO GmbH

نام مدیرعامل

آقای مهندس آرمین فرتاش

رتبه کارگزاری

B (دارای توانمندی قابل قبول)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

فرایندهای مدیریت فناوری

تخصص فنی

حقوقی و قراردادها

مذاکره و حل اختلاف

شناسایی و بکارگیری مشاوران

ارتباطات بین‌الملل

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): هامبورگ و تهران

وب سایت شرکت: www.aroko.co

تلفن تماس:  02188562459

 

نام شرکت

شرکت پایا صنعت آفتاب شرق

نام مدیرعامل

نوری بختیاری

رتبه کارگزاری

C (در حال کسب توانمندی)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

تخصص فنی

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): مشهد

وب سایت شرکت: -

تلفن تماس: 05137613665

 

نام شرکت

شرکت نور آتیه ساز البرز

نام مدیرعامل

حسین ساروخانی

رتبه کارگزاری

C (درحال کسب توانمندی)

صلاحیت‌های انتقال فناوری

تخصص فنی

مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی

محل استقرار (شهر): قزوین

وب سایت شرکت: -

تلفن تماس: 02833238801جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02183532185 (آقای حسینی‌نژاد) تماس حاصل نمایید.