دوره های آموزشی سازمان توسعه تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی رایگان برای شرکت های دانش بنیان کرده است.
جهت ثبت نام در هر دوره روی لینک موردنظر کلیک کنید.filereader.php?p1=main_cc004305c6df45101filereader.php?p1=main_c769c2bd15500dd90


filereader.php?p1=main_70a17ffa722a3985b