کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

آموزش بازرگانی و صادرات - شماره ایستگاه 2

  • معرفی
  • خدمات ایستگاه

آموزش بازرگانی و صادرات

آموزش به عنوان پایه‌ای‌ترین نیاز یک سازمان و یا یک فعال اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. در حوزه‌های بازرگانی و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و یکی از پیش‌نیازهای مهم در توسعه توانمندی یک شرکت در جهت صادراتی شدن و فعالیت اقتصادی بین‌الملل است. آگاهی از مسیرهای ورود به بازارهای صادراتی، مباحث مرتبط با حمل و نقل بین‌الملل، نقل و انتقالات مالی و آشنایی با ادبیات و ترمینولوژی تجارت بین‌الملل نیاز اساسی در ارتباط با سایر تجار و فعالین اقتصادی بین‌الملل است. کریدور با درک این نیاز تلاش ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را در جهت تامین نیاز آموزشی شرکت‌های دانش‌بنیان و بالاخص مدیران و مدیران بازرگانی این شرکت‌ها درنظر گرفته است. در همین راستا، برخی از دوره‌های عمومی و در حال ارایه از طریق موسسات و سازمان‌های آموزشی معتبر بصورت بلاعوض مورد حمایت قرار گرفته و سایر دوره‌های تخصصی بنا به تشخیص کریدور و یا اعلام نیاز شرکت‌های تحت حمایت قابل ارایه است. در این آیین‌نامه فرآیند ارایه این حمایت‌ها و همچنین میزان حمایت‌های تخصیص یافته به بسته‌های آموزش بازرگانی به شرکت‌های دارای تاییدیه دانش‌بنیان به تفصیل بیان شده است.

خدمات مشمول حمایت

·        فهرستی از دوره‌های مورد تایید معاونت در پیوست شماره 1 این دستورالعمل منتشر شده است. سایر دوره‌های مورد تایید متعاقباً اعلام می‌گردد.

·        در صورتی که شرکتی نیازمند دریافت حمایت جهت شرکت در دوره‌ای خارج از دوره‌های ذکر شده در پیوست دستورالعمل حاضر باشد، در صورت ارتباط آن دوره با یکی از سرفصل‌های زیر و نیز تایید کیفیت دوره از طرف کریدور، مشمول حمایت خواهد بود:

o       دوره‌های آموزش بازرگانی و صادرات و واردات؛

o       دوره‌های آموزش بازاریابی بین‌الملل؛

o       دوره‌های آموزش نقل و انتقالات مالی بین‌الملل؛

o       دوره‌های آموزش قراردادهای بین‌الملل.

 

میزان حمایت

درصد حمایت معاونت جهت حضور شرکت‌ها در دوره‌های ذکر شده در ماده 1 به شرح زیر است:

موضوع مورد حمایت

درصد حمایت

سقف حمایت سالانه

دوره‌های فهرست  شده در پیوست یک

70 درصد

20 میلیون ریال

دوره‌های پیشنهاد شده از طرف شرکت (در صورت تایید بر مبنای بند 1-2 ماده 1)

50 درصد

دوره‌های حضوری مورد تایید که در خارج از ایران برگزار می‌شود.

50 درصد

100 میلیون ریال

 

تبصره 1- در صورتی که فرد شرکت کننده در دوره از اعضای هیات مدیره و یا از مدیران بازرگانی شرکت باشد، میزان حمایت در صورت تایید توسط کریدور، 10% اضافه خواهد شد. 

تبصره 2- حمایت از دوره‌های آموزشی خارج از کشور در صورتی مورد تایید قرار می‌گیرد که تناسب دوره با نیاز شرکت در خصوص توانمندسازی در حوزه صادرات و همچنین ملزم بودن شرکت به گذراندن این دوره در خارج از ایران، برای کریدور محرز گردد. بدیهی است شرکت بایستی قبل از حضور در دوره نسبت به ارسال مستندات دوره و استعلام تایید دوره از کریدور اقدام نماید.

 

شرایط اعطای حمایت

مبلغ حمایتی پس از گذراندن دوره و دریافت گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارک و مستندات مالی مربوطه به شرکت پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دریافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مورد نظر، هیچگونه حمایتی از شرکت صورت نخواهد پذیرفت.

تبصره 4- در دوره‌های دارای امتیاز کمی، کسب حداقل 70% امتیاز دوره الزامی است.

 

گردش کار

·        در صورتیکه شرکت متقاضی حضور در یکی از دوره آموزشی باشد، می‌تواند نامه‌ای رسمی جهت شرکت در دوره مورد نظر و اعلام مشخصات کامل دوره مذکور و درج نام فرد و یا افرادی که قصد حضور در آن دوره را دارند، به کریدور ارسال نماید.

·        کریدور پس از تایید دوره و میزان حمایت از شرکت، راهنمایی‌های لازم جهت دریافت حمایت را به شرکت اعلام می‌نماید. مدارک و مستندات لازم برای دریافت حمایت از کریدور به شرح زیر است:

o       نامه معرفی فرد یا افراد شرکت کننده در دوره و مشخصات و زمان دوره؛

o       فاکتور هزینه پرداخت شده که توسط موسسه برگزارکننده بنام شرکت کننده صادر می گردد؛

o       کپی فیش بانکی واریزی مبلغ پرداخت؛

o       کپی گواهینامه موفقیت در دوره؛

·        در صورتیکه که فرد معرفی شده از طرف شرکت برای استفاده از حمایت‌های آموزشی این آیین‌نامه جزء افراد اصلی شرکت (نظیر هیات مدیره و یا مدیرعامل) نباشد، لازم است، ضمن ارایه معرفی نامه از طرف شرکت، کپی لیست بیمه آن شرکت جهت تایید به کریدور ارسال شود.