حضور مستقل در نمایشگاه‌ها

تعداد موضوعات خدمت : ۳
تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید و تنوع آن ها، ظهور فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش، شرکت ها را ملزم به حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی می کند. در همین راستا، بخشی از هزینه‌های حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور را حمایت می شود.
 • حضور مستقل شرکت‌های دانش بنیان صادراتی در نمایشگاه‌های خارجی

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  در راستای حمایت از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارج از کشور توسط مرکز پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و به منظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور در حوزه‌های با فناوری بالا و زمینه‌سازی برای ورود مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی تدوین شده است.
 • حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی

  ثبت این خدمت
  حضور در نمایشگاه های داخلی یکی از فرصت های هدفمند برای بازاریابی و فروش است. در راستای حمایت از حضور شرکت ها در نمایشگاه های تخصصی داخلی به منظور توسعه بازار و نفوذ فناوری نانو در صنایع موجود، بخشی از هزینه های اجاره و ساخت غرفه مورد حمایت قرا میگیرد.
 • حضور مستقل شرکتهای نانویی در نمایشگاه های خارجی

  ثبت این خدمت
  در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های نانویی در عرصه بین الملل و به منظور توسعه بازار صادرات این محصولات ، بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه های خارجی شامل اجاره غرفه، ساخت غرفه، بلیط و هتل مورد حمایت می بشاد.