تحقیقات بازار

تعداد موضوعات خدمت : ۳
درخواست ثبت خدمت
تحقیقات بازار یکی از اصلی ترین نیازهای شرکت ها پیش از ورود محصول خود به بازار هدف می باشد. تحقیقات بازار، به فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل هدفمند از اطلاعات در خصوص بازار هدف، رقابت و نیازهای مشتری اطلاق می گردد. ورود به بازار هدف نیازمند شناخت صحیح از آن بازار، تعیین مخاطبان محصول و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، شناخت رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش و سهم قابل کسب از بازار هدف و سایر پارامترهای تاثیرگذار می‌باشد. بر همین اساس انجام تحقیقات بازار و تهیه گزارشات مربوطه یکی از اقدامات مهم برای شرکت های تولیدکننده محصول می باشد.
 • گزارشات مطالعه فرصت

  ثبت این خدمت
  هدف اصلی از تهیه چنین گزارشاتی انجام مطالعه اولیه بازار و بررسی پتانسیل های ورود به بازار هدف، با صرف زمان و هزینه پایین می باشد. این گزارشات در مقایسه با گزارشات جامع رصد بازار از عمق و دقت پایین تری برخوردار هستند اما به عنوان یک راه حل سریع جهت پاسخگویی به نیازهای صاحبان کسب و کارها، طراحی گردیده است.
 • گزارشات رصد بازار

  ثبت این خدمت
  این گزارشات با هدفی جامع و به منظور شناسایی دقیق بازار یک فناوری مادر که گاهاً دارای کاربردهای متنوع در حوزه مختلف صنعتی است، تدوین می‌گردد. گزارشات رصد بازار در مقایسه با گزارشات مطالعه فرصت، سرفصل ها و عمق بیشتری را شامل می شوند بنابراین هزینه آن ها به مراتب بالاتر خواهد بود که بر مبنای شرح خدمات و روش های بدست آوردن اطلاعات قابل تغییر است.
 • تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی

  دانش بنیان صادراتیخلاق
  ثبت این خدمت
  ورود به هریک از بازارهای صادراتی و بین‌المللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطلاعات بروز و مدون از بازارهای هدف است. تدوین استراتژی ورود به بازار، قیمت‌گذاری محصول، تحلیل رقبا، بخش‌بندی رقبا، ارزیابی الگوی مصرف‌کنندگان و همچنین سیستم‌های فروش در بازار هدف برای هریک از محصولات دانش‌بنیان جهت صادرات موفق است. تهیه گزارشات تحقیقات بازار بین‌المللی یکی از بهترین ابزارهای دستیابی به این اطلاعات و همچنین تدوین برنامه صادراتی کارا است. به همین منظور و با هدف ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های تهیه این گزاراشات از طریق کارگزاران خبره این حوزه، به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.
مقالات مرتبط
آرشیو مقالات