پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

تعداد موضوعات خدمت : ۵
با انتخاب این خدمت می توانید از انواع مشاوره های مربوط به فرآینده های بازاریابی و فروش داخلی و بین الملل، تحقیقات بازار داخلی و بین الملل، دیجیتال مارکتینگ و ... براساس دستورالعمل های مربوطه استفاده نمایید.
 • مشاوره بازاریابی و فروش

  ثبت این خدمت
  مشاوره بازاریابی در موضوعات مر تبط با تحلیل بازارهای هدف، کانال های فروش، برندسازی، استراتژی های ورود به بازار و ... به شرکت ها و متقاضیان ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره بازاریابی و فروش

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • مشاوره تحقیقات بازار

  ثبت این خدمت
  مشاوره تحقیقات بازار در زمینه بررسی و تعیین بازار، شناسایی بازارهای هدف بالقوه و بالفعل برای فناوری، بررسی و تعیین وضعیت تولید و مصرف جهانی محصول در بازارهای هدف و ... ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره تحقیقات بازار

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • مشاوره بازاریابی بین‌الملل

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  مشاوره بازاریابی بین المللی در زمینه های تحقیق در بازار صادراتی، انتخاب بازار هدف، استراتژی رقابتی در صادرات و تعرفه ترجیحی و ... ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره ارائه مشاوره مالیاتی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • مشاوره تحقیقات بازار بین‌الملل

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  به طور کلی مسائلی از قبیل بررسی و شناسایی بازارهای بین المللی، یشنهاد بازارهای هدف و روش‌های نفوذ به بازار بین المللی، تعیین و معرفی پیش‌نیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود به بازار، آنالیز رقبا و بخش بندی بازار، ارزیابی و تحلیل الگوی خرید مصرف‌کنندگان در بازار هدف بین المللی و ... در مشاوره های تحقیقات بازار بین المللی به متقاضیان ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره تحقیقات بازاربین الملل

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • مشاور بازاریابی دیجیتال

  ثبت این خدمت
  مشاور بازاریابی دیجیتال به منظور ارائه بهترین راهکارها برای بازاریابى و تبلیغات در فضای اینترنتی به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد.
  • ارائه مشاور بازاریابی دیجیتال

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
اخبار مرتبط
آرشیو اخبار