راهبر تجارت هوشمند هیراد

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
پذیرش هیات تجاری
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی (دیپلماسی تجاری)
خدمات پس از فروش در بازارهای بین الملل
دوره های آموزشی شرکت هیراد