باشگاه میثاق قرارداد نویسان ایرانیان

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
خیابان انقلاب، ابتدای وصال، کوچه نایبی، پلاک 23
۰۲۱۶۶۴۱۵۸۹۵
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره تدوین قراردادها (داخلی، بین المللی)
حقوق بین الملل
مشاوره قانون کار
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی
تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی
مشاوره اختلافات قراردادی