نشست بیان تجربیات شرکت های دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۷۰
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره مهندس مصطفوی عضو هیئت مدیره شرکت ابر آروان
وضعیت دوره برگزار شد