نشست آشنایی با روش های نقل و انتقال ارزی در شیراز

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با روش های نقل و انتقال ارزی در شیراز
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۲:۰۰:۰۰