خدمات پس از فروش در بازهای بین الملل

اطلاعات دوره
موضوع دوره خدمات پس از فروش در بازهای بین الملل
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری گاندی
مدرس نادر وهاب آقایی
طول دوره (ساعت) 8
ظرفیت 25
هزینه دوره به ازای هر نفر (ريال) 3900000
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۷:۰۰:۰۰