نشست آشنایی با نحوه اظهار اطلاعات فروش خدمات حق العمل کاری در معاملات فصلی مالیاتی و فرآیند معافیت مالیاتی دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با نحوه اظهار اطلاعات فروش خدمات حق العمل کاری در معاملات فصلی مالیاتی و فرآیند معافیت مالیاتی دانش بنیان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدرس جناب آقای قریب
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 80
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۳:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۶:۳۰:۰۰