نشست معرفی مجموعه حمایت های توانمندسازی برای شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست معرفی مجموعه حمایت های توانمندسازی برای شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدرس نماینده مرکز شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 77
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۳۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۰:۰۰