نشست تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان در کرمانشاه

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۲
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری سالن شهید نوروزنژاد پارک علم و فناوری
هزینه ۰
مدرس دوره آقای یوسف جلیلیان، زینب پورطهماسبی و طاهره مارالی