آشنایی با استراتژی توسعه کسب و کار در شرکت های دانش بنیان و فناور در اصفهان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سالن شیخ بهایی
هزینه ۰
مدرس دوره مهندس افضلی
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره