نشست بازاریابی در شرکت های دانش بنیان و فناور استان زنجان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۴
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری پارک علم و فناوری علوم پایه زنجان
هزینه ۰
مدرس دوره مهندس مسعود صدری
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره