نشست بازاریابی در شرکت های دانش بنیان و فناور استان زنجان

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست بازاریابی در شرکت های دانش بنیان و فناور استان زنجان
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری پارک علم و فناوری علوم پایه زنجان
مدرس مهندس مسعود صدری
طول دوره (ساعت) 4
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۴:۰۰:۰۰