نشست آشنایی با چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان مخصوص استان قزوین

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با چالش ها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان مخصوص استان قزوین
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری پارک علم و فناوری قزوین
مدرس آقای نورمحمدی
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۷:۰۰:۰۰