نشست آشنایی با اقدامات لازم شرکت ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مخصوص استان قزوین

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با اقدامات لازم شرکت ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مخصوص استان قزوین
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری پارک علم و فناوری قزوین
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۷:۰۰:۰۰