وبینار آشنایی با مسایل حقوقی مرتبط با شرکتهای دانش بنیان مخصوص استان کرمانشاه

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با مسایل حقوقی مرتبط با شرکتهای دانش بنیان مخصوص استان کرمانشاه
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری لینک ورود به سامانه وبینار نیم ساعت قبل از شروع جلسه ارسال می گردد.
مدرس جناب آقای یوسف نوری
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - ۱۶:۰۰:۰۰