ارتقای توان کیفی شرکت های دارویی

اطلاعات دوره
موضوع دوره ارتقای توان کیفی شرکت های دارویی
نحوه برگزاری مجازی
طول دوره (ساعت) 40
ظرفیت 100
هزینه دوره به ازای هر نفر (ريال) 27500000
روزهای برگزاری

شنبه,پنج شنبه,دوشنبه,چهارشنبه,یکشنبه,جمعه,سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۰۹:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۱۸:۰۰:۰۰