آشنتایی با تکنیک های حقوقی مفاد قراردادهای تجاری بین المللی طبق موازین ICC

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنتایی با تکنیک های حقوقی مفاد قراردادهای تجاری بین المللی طبق موازین ICC
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری مجازی
مدرس Dr. Thierry Alian Ramboud ، Mr. Peter Hasting
طول دوره (ساعت) 14 ساعت
ظرفیت 80
هزینه دوره به ازای هر نفر (ريال) 53000000
روزهای برگزاری

سه شنبه,چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۱۷:۰۰:۰۰