آشنایی با معافیت مالیاتی و نحوه رسیدگی اظهارنامه (مخصوص استان یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با معافیت مالیاتی و نحوه رسیدگی اظهارنامه (مخصوص استان یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی-38301761-035
مدرس محمد رضا هاتفی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۱۸:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۲۰:۰۰:۰۰