آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و چالش های پیش روی آن (استان یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و چالش های پیش روی آن (استان یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع وبینار ارسال خواهد شد-پشتیبانی 38301761
مدرس وحید رضا اخلاص
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۲:۰۰:۰۰