قوانین کار و قراردادهای پرسنلی و دستمزد

اطلاعات دوره
موضوع دوره قوانین کار و قراردادهای پرسنلی و دستمزد
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار 30 دقیقه قبل از شروع،ارسال خواهد شد.(پشتیبانی:09903521708
مدرس آقای مهندس سپهر نیا
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۵:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۷:۰۰:۰۰