آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع (استان یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع (استان یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی شتابدهنده پیشگامان کویر-38301761-035
مدرس محمدرضا حسینی بغدادآبادی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۲:۰۰:۰۰