پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه (استان یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه (استان یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی شتابدهنده پیشگامان کویر-38301761-035
مدرس علی اکبر جعفری
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۰:۰۰