بررسی کلیات قراردادهای بین المللی و نکات و شرایط مهم و کلیدی آن ها (یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره بررسی کلیات قراردادهای بین المللی و نکات و شرایط مهم و کلیدی آن ها (یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی شتابدهنده پیشگامان کویر-38301761-035
مدرس علیرضا فرهیخته فر
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۱:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۳:۰۰:۰۰