نحوه تعامل و مدیریت ذی نفعان و کسب رضایت ایشان (استان یزد)

اطلاعات دوره
موضوع دوره نحوه تعامل و مدیریت ذی نفعان و کسب رضایت ایشان (استان یزد)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به وبینار نیم ساعت قبل از شروع وبینار ارسال می شود. پشتیبانی شتابدهنده پیشگامان کویر-38301761-035
مدرس محمد مهدی فنایی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۲:۰۰:۰۰