نشست پرسش وپاسخ بمنظور بررسی چالش ها و رفع ابهامات در مبحث مالیاتی

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست پرسش وپاسخ بمنظور بررسی چالش ها و رفع ابهامات در مبحث مالیاتی
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری مرکز رشد شیروان- شماره پشتیبان 09392533455
مدرس آقای احمد سامی رییس اداره مالیات شهرستان شیروان
طول دوره (ساعت) 3 ساعت
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ - ۱۳:۰۰:۰۰