نشست آشنایی با فرآیندها و مجوزهای اداره کل دارو و مواد تحت کنترل

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست آشنایی با فرآیندها و مجوزهای اداره کل دارو و مواد تحت کنترل
نحوه برگزاری حضوری
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مدرس سرکار خانم مهناز خانوی مشاور رئیس سازمان در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 60
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۳:۰۰:۰۰