دومین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

تاریخ پایان : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وبسایت : http://www.tehranbizshow.com/