واسطه‌های صادراتی

واسطه‌های صادراتی

 

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری با شناسایی، انتخاب و تایید واسطه‌های صادراتی که در حوزه علم و فناوری فعالیت می‌کنند، دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مدیریت صادرات را کاهش داده است. 

امروزه با تحولات پیچیده‌ای که در نظام بین‌الملل با سرعت بالا در جریان است، یکی از ملزومات بقای کشورها حضور مداوم در عرصه بین‌المللی و حرکت همگام با تحولات می‌باشد. از آنجائیکه رشد و توسعه فناوری یکی از عوامل بنیادی این تحولات است، صادرات به ویژه صادرات محصولات مبتنی بر فناوری علاوه بر آنکه نمایانگر توانمندی یک کشور در این حوزه است متضمن حضور قدرتمند سیاسی و اقتصادی آن‌ نیز می‌باشد.

صادرات دانش‌بنیان نیازمند یک استراتژی و برنامه‌ریزی حساب شده ‌است که شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل محدودیت‌های موجود نمی‌توانند تمامی منابع مورد نیاز برای اداره فعالیت‌های صادراتی خود را تامین کنند، چرا که این شرکت‌ها با توجه به نقش ‌تاثیرگذاری که در رشد و توسعه تکنولوژیک کشورها دارند باید متمرکز بر توسعه کسب و کار داخلی‌شان باشند.

بنابراین حضور واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بهترین راه ورود و تثبیت حضور در بازارهای بین‌المللی است. از آنجائیکه تمامی منابع این شرکت‌های تخصصی به امر صادرات تخصیص می‌یابد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان به نحو چشمگیری قابل توجه است.

استراتژی واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات به صورت عمده در راستای شناسایی بازار، ایجاد تقاضا و پاسخ به آن تدوین می‌شود که با انتخاب بازار مناسب صادراتی، قیمت‌گذاری رقابتی، تعریف شرایط مناسب پرداخت، بسته‌بندی مناسب و نیز توسعه محصول متناسب با نیاز و تقاضای بازار و ... اجرایی می‌گردد.

نقش واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات با توجه به رقابت روزافزون سیاسی و اقتصادی کشورها، غیر قابل انکار و کاملا تاثیرگذار است که در کشورهای توسعه یافته به عنوان بازیگران اصلی صادراتی مورد استقبال دولت‌ها و نیز شرکت‌های تولیدکننده قرارگرفته است.

اطلاعات مربوط به رایزنان فناوری، شرکت‌های مدیریت صادرات و کارگزاران تجاری برون مرزی مورد تایید مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.