راهنمای استفاده از خدمات تجاری سازی

پیش از ورود به کارتابل خود و ثبت درخواست، سند زیر را مطالعه بفرمایید:

فایل راهنمای ثبت درخواست (شرکت های دانش بنیان، خلاق و نانویی)