رایزنان فناوری

رایزنان فناوری

 

رایزنان فناوری، نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی ایران هستند که با آشنایی با فضای اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری ایران، زمینه را برای همکاری با متناظران خارجی برای بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌کنند. این نمایندگان ضمن شناسایی فرصت‌های موجود برای همکاری در حوزه‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری در کشورهای هدف، به توسعه صادرات محصولات و خدمات فناورانه کمک کرده و تبادل هیات‌های علم و فناوری بین طرفین را تسهیل می‌نمایند.