نشست‌های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار)

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نشست‌های پرسش و پاسخ بستر بسیار مناسبی است تا شرکت‌ها و فناوران بتوانند مسائل، نقاط مورد ابهام و سوالات خود را در حضور سایر شرکت‌ها مطرح و از پیشنهادات مدرس خبره بهره مند شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  نشست پرسش و پاسخ حضوری

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  • اطلاعات بیشتر

   نشست آشنایی با فرآیند خرید و فروش از طریق اعتبارات اسنادی داخلی و LC ریالی(طرح طراوت بانک صادرات)

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مدرس دوره : نماینده بانک صادرات ایران

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

  • اطلاعات بیشتر

   نشست آشنایی با قوانین و حقوق بانکی

   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان)

   مهلت ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰