پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

تعداد موضوعات خدمت : ۲
با انتخاب این خدمت می توانید از انواع مشاوره های مربوط به فرآینده های بازاریابی و فروش داخلی و بین الملل، تحقیقات بازار داخلی و بین الملل، دیجیتال مارکتینگ و ... براساس دستورالعمل های مربوطه استفاده نمایید.
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره بازاریابی بین‌الملل

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  مشاوره بازاریابی بین المللی در زمینه های تحقیق در بازار صادراتی، انتخاب بازار هدف، استراتژی رقابتی در صادرات و تعرفه ترجیحی و ... ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره ارائه مشاوره مالیاتی

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند
 • اطلاعات بیشتر

  مشاوره تحقیقات بازار بین‌الملل

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  به طور کلی مسائلی از قبیل بررسی و شناسایی بازارهای بین المللی، یشنهاد بازارهای هدف و روش‌های نفوذ به بازار بین المللی، تعیین و معرفی پیش‌نیازهای مجوزی و استاندادرهای محصول جهت ورود به بازار، آنالیز رقبا و بخش بندی بازار، ارزیابی و تحلیل الگوی خرید مصرف‌کنندگان در بازار هدف بین المللی و ... در مشاوره های تحقیقات بازار بین المللی به متقاضیان ارائه می گردد.
  • ارائه مشاوره تحقیقات بازاربین الملل

   شروع - ثبت درخواست آنلاین - تأیید یا رد درخواست توسط نهاد حامی - تماس با متقاضی در صورت تأیید ارائه خدمت - دریافت مستندات لازم و ارائه به مشاور - تنظیم جلسه مشاوره - برگزاری جلسه (حضوری،تلفنی، مکاتبه ای، مجازی) - نظرسنجی - پایان

   دانلود فایل فرایند