پذیرش هیات تجاری

تعداد موضوعات خدمت : ۱
ارتباطات بین‌المللی یکی از الزمات اولیه در فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. حضور در هیات‌های تجاری بین‌المللی همواره از طرف دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته و بر همین مبنا مجری خدمات نیز بعنوان بازوی اجرایی مرکز در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، از پذیرش هیات‌های تجاری در راستای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان حمایت می‌کند. پذیرش این هیات‌ها و یا افراد می‌تواند با هدف‌های مختلفی نظیر توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری مشترک؛ آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف باشد. لذا و بر اساس اختیارات مرکز و در راستای حمایت از صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، نفوذ و حضور صادراتی در بازارها، افزایش سهم بازار موجود، پرداخت بخشی از هزینه‌های پذیرش "هیأت‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری جهت نمایشگاه‌های مرتبط با محصولات دانش‌بنیان" در چارچوب این دستورالعمل قابل اقدام می‌باشد.